برنامه کشیک ماه اسفند سال ۸۹

لیست کارشناسان کشیک

 

شماره تلفن کارشناسان در پروفایلها و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

 

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ احمدرضا اسلامی بیدگلی
۲
۳ داود بادبان
۴ علی صفدر خلیلی
۵ سید محمد بنی‌جمالی
۶
۷ احسان اله شفیعی
۸ علی سنایی‌راد
۹ غلامرضا نوری
۱۰ محمدرضا محبی
۱۱ آیت‌اله شجاعی‌زاده
۱۲ مجید بیات
۱۳
۱۴ محمد سلیمانی
۱۵
۱۶ سعیدرضا خورشیدی‌نسب
۱۷ علی تاج‌آبادی فراهانی
۱۸ شهرام مومنی عراقی
۱۹ محمد بابائی
۲۰
۲۱ علیرضا حبیبی
۲۲ محمدرضا ضیغمی
۲۳ کریم عتابی
۲۴ مجتبی قادری
۲۵ سعید گازرانی
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

 

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد