شماره حسابهای کانون

۱- حساب جاری ۲۰۴۱۶۱۳۵۰۱ بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی (جهت واریز حق‌الزحمه کارشناسی)

۲- حساب جاری ۱۴۰۶۳۲۷۵۶۲ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی اراک بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی (جهت واریز هزینه افزایش صلاحیت – کارآموزی – تمدید پروانه)

۳- حساب جاری ۰۱۰۲۸۴۷۷۰۶۰۰۵ سیبا بانک ملی بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی (جهت واریز ۵% سهم کانون)