مصوبه جدید شورایعالی در خصوص تعداد اعضای هیأت رئیسه گروهها

بر اساس مصوبه مورخ ۹۰/۲/۲۹ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که طی نامه مورخ ۹۰/۳/۴ شماره ۳۹۶/ش به کانون ارسال گردیده در صورتیکه تعداد اعضای هر گروه در کانون بیش از ۱۲۰ نفر باشد، تعداد اعضای هیئت رئیسه گروه ۵ نفر و علی البدل ۲ نفر خواهد بود.

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد