لیست اسامی مجاز شدگان کارشناسی رسمی دادگستری آزمون کتبی سال ۱۳۹۰

برای مشاهده لیست در اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید

مجاز برای مصاحبه

و آقای علی اکبر صالحی

 

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد