وظایف مجازان برای مصاحبه

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی اطلاعیه زیر را صادر کرده است:

متقاضی محترم کارشناسی رسمی دادگستری
با سلام
باطلاع میرساند در هفته آینده از شما مصاحبه علمی بعمل خواهد آمد.

ضمن مراجعه به سایت کانون با آدرس http://www.iaoemarkazi.ir و دریافت فرم پرسشنامه، آنرا تکمیل نموده

و مدارک مربوطه را حتما پیوست و در هنگام مصاحبه بهمراه داشته باشید.

ضمنا” غیبت شما به هر دلیل که باشد به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

همچنین پرشسنامه در صفحه فرمها قرار دارد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد