وظایف مجازان برای مصاحبه

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی اطلاعیه زیر را صادر کرده است:

متقاضی محترم کارشناسی رسمی دادگستری
با سلام
باطلاع میرساند در هفته آینده از شما مصاحبه علمی بعمل خواهد آمد.

ضمن مراجعه به سایت کانون با آدرس http://www.iaoemarkazi.ir و دریافت فرم پرسشنامه، آنرا تکمیل نموده

و مدارک مربوطه را حتما پیوست و در هنگام مصاحبه بهمراه داشته باشید.

ضمنا” غیبت شما به هر دلیل که باشد به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

همچنین پرشسنامه در صفحه فرمها قرار دارد.