تقاضای ارسال نام و فامیل لاتین

کارشناسان  محترم عضو کانون،

با عنایت به اینکه در نظر است کارتهای شناسایی کارشناسان صادر گردد و همچنین جهت کاربردهای آتی، به نام و فامیل شما به صورت لاتین نیاز می‌باشد،

لذا در پاسخ به پیامک دریافتی در این خصوص، حداکثر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۱، نام و فامیل خود را به لاتین تایپ نموده و ارسال نمایید.

بدیهی است، با توجه به اینکه سیستم پیامک اینترنتی کانون قابلیت دریافت پیامک را داراست، اطلاعات ارسالی شما از طریق سیستم پیامک اینترنتی، قابل استحصال و استفاده می‌باشد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد