راه اندازی سرویس پست الکترونیک

بدینوسیله باستحضار مسئولین، کارشناسان و پرسنل محترم کانون استان میرساند:

۱- سرویس پست الکترونیک (بعنوان سومین کانال اطلاع رسانی) در دامنه کانون راه اندازی گردید.

۲- به مرور اکانتهای ایمیل توسط سیستم پیامک اینترنتی به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.

۳- آدرس ورود به سیستم پست الکترونیک iaoemarkazi.ir/webmail میباشد. لینک مربوطه در نوار کناری سایت قرار دارد.

۴- سهمیه دیسک هر اکانت ۴۰ مگابایت در نظر گرفته شده است. در صورتی که این فضا پر شود، ایمیلهای ارسالی به شما برگشت خواهد خورد.

۵- اولویت در ایجاد اکانتها با کارشناسانی است که نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نموده و نام و فامیل لاتین خود را قبلا توسط سیستم پیامک اینترنتی ارسال داشته اند.