ثبت نام دوره سیستمهای اطلاع رسانی

پیرو خبر قبلی و همچنین ارائه لیست دوره های عمومی و تخصصی توسط مسئول آموزش، بر اساس مصوبه هیئت مدیره:

۱- ابتدا دوره های عمومی برگزار میشوند.
۲- برگزاری دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع‌رسانی در اولویت اول قرار دارد.
۳- گذراندن دوره فوق، که در عداد دوره‌های عمومی آمده است، برای کلیه کارشناسان عضو کانون، الزامیست.
۴- تقویم آموزشی دوره‌ها، پس از برنامه‌ریزی توسط آموزش و تصویب هیئت مدیره منتشر خواهد شد.
۵- در حال حاضر، متقاضیان شرکت در دوره  فوق، حداکثر تا ۲۳ اردیبهشت  توسط شماره پیامک کانون/ایمیل رسمی کارشناس، ثبت نام نمایند.
۶- جهت شرکت در دوره مذکور، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۱۴۰۶۳۲۷۵۶۲ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی اراک، به نام کانون، واریز و اطلاعات واریز را، به یکی از طرق فوق اعلام  نمایید.
۷- در صورتی که متقاضی شرکت در دوره، مطابق برنامه اعلامی کانون حضور نیابد، برای شرکت در گروه بعدی بایستی مجددا مبلغ فوق را پرداخت نماید.
۸- پس از گذراندن دوره، گواهی مربوطه صادر و در سوابق کارشناسان ثبت خواهد شد.

۹- سرفصل مطالب دوره اطلاع‌رسانی به شرح زیر است:

– تعاریف اطلاعات، اطلاع رسانی، اینترنت و …
– ضریب نفوذ و مقایسه هزینه روشهای اطلاع رسانی
– سیستم پیامک اینترنتی و gateway
– پایگاه اطلاع رسانی و وبلاگ سازمانی
– پست الکترونیک (ایمیل)
– خدمات گوگل Google
– آشنایی با وضعیت سیستمهای مورد استفاده کانون

۱۰- همچنین توسط ایمیل اطلاعات اولیه‌ای به پست الکترونیک رسمی کارشناسان  ارسال خواهد شد.