هیئت موسس صندوق کارشناسان

یکی از موارد مطرح شده در جلسه امروز مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، تاسیس یک صندوق بود که به تصویب حضار رسید.

با عنایت به مصوبه تاسیس صندوق کارشناسان در جلسه فوق،

بدینوسیله از همکاران محترم داوطلب برای عضویت در هیئت موسس دعوت میشود

حداکثر تا تاریخ ۹۱/۴/۲۰ نسبت به ثبت نام در کانون اقدام نمایند.

بدیهی است در خصوص اقدامات لازم توسط هیئت موسس تصمیم‌گیری و فعالیتهای لازم صورت خواهد گرفت که متعاقبا به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد