برنامه کشیک مرداد ماه سال ۹۱

لیست کارشناسان کشیک

 

شماره تلفن کارشناسان در پروفایلها و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

 

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ سیدمحمد بنی جمالی
۲  احسان اله شفیعی
۳ علی سنائی راد
۴ غلامرضا نوری
۵ محمدرضا محبی
۶
۷ آیت اله شجاعی زاده
۸  مجید بیات
۹  محمد سلیمانی
۱۰
۱۱ سعیدرضا خورشیدی نسب
۱۲  علی تاج آبادی فراهانی
۱۳
۱۴  شهرام مومنی عراقی
۱۵  روح اله کارخانه
۱۶  محمد بابائی
۱۷  علیرضا حبیبی
۱۸ محمدرضا ضیغمی
۱۹ کریم عتابی
۲۰
۲۱ مجتبی قادری
۲۲
۲۳
۲۴ سعید گازرانی
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱