اتیان سوگند ۹ شهریور

بدینوسیله باستحضار واجدین شرایط مراسم اتیان سوگند میرساند که جهت تحویل مدارک مورد نیاز (رفع نواقص) حداکثر تا تاریخ ۹۱/۰۶/۰۲ فرصت دارند.

مزید استحضار اینکه زمان برگزاری مراسم اتیان سوگند روز پنج شنبه ۹۱/۰۶/۰۹  رأس ساعت ۱۰:۳۰ و مکان برگزاری مراسم سالن اجتماعات دادگستری کل واقع در خیابان هپکو میباشد.

ضمنا برای واجدین شرایط از طریق سیستم پیامک کانون، اطلاع رسانی خواهد شد.