برنامه کشیک شهریور ماه سال ۱۳۹۱

لیست کارشناسان کشیک

 

شماره تلفن کارشناسان در پروفایلها و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

 

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ علی قربانی
۲ جلال الدین میرآخورلی
۳
۴ علی باقری
۵ شاهین نویدی
۶  آرش بهرامی سربندی
۷ علیرضا حیدری
۸ جمشید مقدسی
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ داود بادبان
۱۵ علی صفدر خلیلی
۱۶ سیدمحمد بنی جمالی
۱۷
۱۸ احسان اله شفیعی
۱۹ علی سنائی راد
۲۰  غلامرضا نوری
۲۱ محمدرضا محبی
۲۲
۲۳ آیت اله شجاعی زاده
۲۴
۲۵ مجید بیات
۲۶  محمد سلیمانی
۲۷
۲۸  سعیدرضا خورشیدی نسب
۲۹  علی تاج آبادی فراهانی
۳۰  شهرام مؤمنی عراقی
۳۱

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد