برنامه کشیک شهریور ماه سال ۱۳۹۱

لیست کارشناسان کشیک

 

شماره تلفن کارشناسان در پروفایلها و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

 

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱ علی قربانی
۲ جلال الدین میرآخورلی
۳
۴ علی باقری
۵ شاهین نویدی
۶  آرش بهرامی سربندی
۷ علیرضا حیدری
۸ جمشید مقدسی
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ داود بادبان
۱۵ علی صفدر خلیلی
۱۶ سیدمحمد بنی جمالی
۱۷
۱۸ احسان اله شفیعی
۱۹ علی سنائی راد
۲۰  غلامرضا نوری
۲۱ محمدرضا محبی
۲۲
۲۳ آیت اله شجاعی زاده
۲۴
۲۵ مجید بیات
۲۶  محمد سلیمانی
۲۷
۲۸  سعیدرضا خورشیدی نسب
۲۹  علی تاج آبادی فراهانی
۳۰  شهرام مؤمنی عراقی
۳۱