دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع رسانی؛ جلسه اول

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از کارشناسان محترم که در تعیین سطح آشنایی با فناوری اطلاعات شرکت نمودند، می رساند:

 دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع رسانی، برای اولین گروه از عزیزان

در تاریخ پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ راس ساعت ۱۵:۳۰

در محل دفتر کانون

برگزار خواهد شد.

ضمنا به افراد واجد شرایط شرکت در این جلسه، از طریق سیستم پیامک اینترنتی اطلاع رسانی خواهد شد.

بدیهی است، عدم شرکت به موقع در دوره به منزله انصراف متقاضی تلقی خواهد شد و  شرکت در کلاس گروههای بعدی ممکن نخواهد بود.

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد