دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع رسانی؛ جلسه ۲

ict-strategy-enterprise-cloud

در پی برگزاری  دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع رسانی، برای  گروه اول

باطلاع می رساند که این دوره برای گروه دوم

در تاریخ پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ راس ساعت ۱۵:۳۰

در محل دفتر کانون

برگزار خواهد شد.

افرادی میتوانند در این جلسه شرکت نمایند که  از طریق سیستم پیامک اینترنتی دعوت شوند. کارشناسان محترم لطفا به نحوی برنامه ریزی نمایند که بتوانند در تاریخ و ساعت مقرر در کلاس حضور یابند.