استعلام محل اشتغال

معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک، طی نامه شماره ۹۰۱۲/۱۱۵۳/۷۲۱  مورخ ۲۵ /بهمن/ ۱۳۹۱   محل اشتغال کارشناسان را استعلام نموده اند.

workplace

در این نامه آمده است:

ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
با سلام و احترام؛
در راستای مقررات ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی چنانچه هر یک از کارشناسان رسمی آن کانون مستخدم شاغل دولت، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی وابسته به دولت، شهرداری، نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر شرکتهای دولتی میباشند مقتضی است اداره، شرکت یا موسسه محل اشتغال هر یک را به این مرجع اعلام نمائید.

با توجه به متن نامه فوق، بدینوسیله از کارشناسان محترم عضو کانون درخواست میشود که حداکثر تا ۲۰ /اسفند/ ۹۱ نسبت به ارسال  محل اشتغال خود، از طریق سیستم پیامک اینترنتی کانون (به شماره ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱) اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع، مسئولیت عواقب امر  بعهده شخص کارشناس میباشد.

تذکر مهم: کارشناسان محترم عضو کانون، باید پیامک دریافتی را، با همان شماره همراهی که دریافت کرده اند، پاسخ دهند! به عبارت دیگر، یک کانال ارتباط معتبر کارشناس با کانون، شماره همراهیست که پیامک، توسط سیستم پیامک اینترنتی، به آن ارسال شده است.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد