فعال سازی پیامک تبلیغاتی

بدینوسیله باستحضار آن دسته از کارشناسان کانون که “پیامکهای سیستم پیامک اینترنتی را دریافت نمیکنند” میرساند:
مشترکین همراه اول:  برای فعال سازی دریافت پیامک تبلیغاتی خود؛ باید عدد ۲ را (بصورت لاتین) توسط پیامک به شماره ۸۹۹۹ ارسال نمایند.

در صورتی که عدد فوق به درستی ارسال شود، اپراتور موبایل پاسخ خواهد داد:

مشترک گرامی، دریافت پیام تبلیغاتی برای شماره شما تا ۲۴ ساعت آینده فعال خواهد گردید.