تغییر ساعت کاری دفتر کانون

براساس مصوبه مورخ ۹۲/۰۲/۰۲ هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی ساعت کاری کانون از تاریخ ۹۲/۰۲/۰۳به شرح ذیل میباشد:

ساعت کاری صبح ۸ الی ۱۳

ساعت کاری بعد از ظهر۱۷ الی ۱۹

پنج شنبه ها بعد از ظهر کانون تعطیل میباشد