انتخاب هیئت رییسه گروه ۷

دومین جلسه مجمع گروه ۷ راس ساعت ۱۷:۳۰ در محل کانون تشکیل و پس از ارائه گزارش عملکرد هیئت رییسه قبلی توسط آقای مهندس ابوالفضل اسلامی، در راستای ماده ۵ نظامنامه مربوطه، هیئت رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای داود زندوکیلی بعنوان رییس

خانم زهرا دهقان بعنوان منشی

آقایان عباس خسروبیگی و سید محمد موسوی بعنوان ناظرین

سپس انتخابات برگزار و از بین ۷ داوطلب، پس از شمارش آراء نتیجه زیر حاصل شد:

آقایان علی امیدی کیا – ابوالفضل اسلامی و مجتبی صالحی بعنوان اعضای اصلی هیئت رییسه گروه و آقای ابوالفضل ابراهیمی بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد