نوروز ۹۴ مبارک

صبا به شوق در ایوان شهریار   آمد

که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد…

به شهر چند نشینی شکسته    دل برخیز

که  باغ   و  بیشه شمران شکوفه زار آمد

بسان دختر چادر نشین  صــــــحرایی

عــــــــروس  لاله   به  دامان کوهسار آمد …

به دور جام می ام داد دل بــــده ساقی

چها    که  بر   سرم از دور روزگار آمد

به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترک

بخوان    که  عیدی    عشاق   بیقرار آمد

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد