تغییر ساعات کار دفتر کانون

365_635017845037620000_s

با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از تابستانی به زمستانی

هیات مدیره کانون، ساعات کار دفتر کانون را

در بعدازظهر تغییر داد.

بدینوسیله اعلام میشود که دفتر کانون

در روزهای شنبه الی چهارشنبه؛ بعد از ظهرها از ساعت ۱۶ الی ۱۸

باز میباشد.