پاسخ به سوالاتی در مورد تعرفه دستمزد

شورای عالی کارشناسان طی نامه شماره ۱۲۵/ش مورخ ۹۴/۰۱/۳۱ لیست سؤالات مطروحه در جلسه مورخ ۱۲/۰۹/۹۳ کمیسیون تعرفه ها و حق الزحمه های شورای عالی را ارسال که عیناً منتشر گردیده و با کلیک قابل ملاحظه میباشد.

tarefe

 

 

 

 

tarefe1