پاسخ به سوالاتی در مورد تعرفه دستمزد

شورای عالی کارشناسان طی نامه شماره ۱۲۵/ش مورخ ۹۴/۰۱/۳۱ لیست سؤالات مطروحه در جلسه مورخ ۱۲/۰۹/۹۳ کمیسیون تعرفه ها و حق الزحمه های شورای عالی را ارسال که عیناً منتشر گردیده و با کلیک قابل ملاحظه میباشد.

tarefe

 

 

 

 

tarefe1

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد