برگزاری مجدد انتخابات هیأت رئیسه گروه ۶

بنا بر مصوبه هیأت مدیره؛ انتخابات اعضای هیأت رئیسه گروه ۶ مجدداً در تاریخ سه شنبه ۹۴/۰۹/۰۳ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل کانون برگزار میگردد. اسامی داوطلبین عضویت در هیأت رئیسه گروه ۶ به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر میباشد:
۱ ـ آقائی علی
۲ ـ بادبان داود
۳ ـ حیدری علیرضا
۴ ـ سلیمانی محمد
۵ ـ فراهانی علی
۶ ـ فرهمند پور حسن
۷ ـ مصلح آبادی علی
۸ ـ مؤمنی وحید
۹ ـ میرآخورلی جلال الدین

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد