هزینه ابطال تمبر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سایت کانون در خصوص اتمام اعتبار پروانه های کارشناسی و لزوم تمدید پروانه های کارشناسی تا پایان سال ۹۴ و با توجه به سؤالات تعدادی از کارشناسان عضو در خصوص افزایش هزینه های تمدید پروانه؛ ذیلاً عین نامه شماره ۱۴۴۴۸/ش مورخ ۱۱/۰۶/۹۴ دکتر محمدخان ریاست محترم شورای عالی کارشناسان و همچنین جوابیه رئیس کانون به نامه تعدادی از کارشناسان، در این خصوص جهت اطلاع سایر کارشناسان محترم منتشر میگردد:

ebtal-ta

 

 

 

 

 

 

 

tohidloo

 

 

 

 

 

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد