ارائه و تکمیل مدارک جهت عضویت در شرکت تعاونی (در حال تأسیس) کانون

پیرو پیامک ارسالی در خصوص عضویت در شرکت تعاونی کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی لازم میباشد کارشناسانی که تاکنون نسبت به ارائه مدارک عضویت اقدام ننموده اند حداکثر تا ۲۰ اسفند ماه ۹۴ نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت و ارائه مدارک لازم و همچنین واریز وجوه مربوطه (حق عضویت و حداقل یک سهم) به حساب تعاونی اقدام نمایند. همچنین کارشناسانی که مدارکشان ناقص و کسر واریزی داشته باشند ضروریست در اسرع وقت نسبت به تکمیل موجودی خود اقدام نمایند؛ جهت دریافت فرم عضویت برای اعضای جدید و آگاهی از مدارک مورد نیاز علاوه بر مراجعه به سایت صندوق کارشناسان رسمی دادگستری همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ شماره ۳۳۱۲۱۰۵۵-۰۸۶ داخلی ۱۶ پاسخگوی همکاران میباشند.

پی نوشت:

شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب به ثبت رسید. جهت عضویت در آن شرکت با مسئولین مربوطه تماس بگیرید.