گواهی پروانه کارشناسی

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به طراحی و تدوین ((گواهی پروانه کارشناسی)) نموده، که طی نامه شماره ۱۱۲۴/ش مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ به کانونهای سراسر کشور ابلاغ گردیده؛ که نامه فوق الذکر و نمونه گواهی ارسالی، در ذیل منتشر و با کلیک قابل مشاهده میباشد. کارشناسی که متقاضی صدور این گواهی میباشند؛ میبایست درخواست کتبی خود را به دفتر کانون ارائه نمایند، تا نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد.

gova

 

gova1

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد