برگزاری جلسات هیات مدیره کانون در ساوه

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، طی هماهنگی قبلی، جلسه ای با ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان ساوه برگزار نمودند.

امروز؛ همچنین جلسه هیات مدیره در جمع اعضای شهرستانهای ساوه و زرندیه در محل نمایندگی ساوه تشکیل و همفکری و تعامل لازم صورت پذیرفت.

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد