آغاز ثبت نام متقاضیان عضویت در چهارمین دوره شورای عالی

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای عالی اطلاعیه ای صادر نموده که عیناً در ذیل منتشر میگردد:

entekhab95

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسانی که واجد شرایط و متقاضی عضویت در شورای عالی میباشند؛ میبایست حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ به کانون مراجعه و ثبت نام نمایند.