ممنوعیت استفاده ار آرم کانون در کانالهای تلگرامی متفرقه

مرتضی محمدخان, رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در نامه ای خطاب به رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛ بر ممنوعیت استفاده از نشان مخصوص کانون کارشناسان در کانالها و پروفایلهای متفرقه تلگرام تاکید نموده است.

متن نامه ایشان بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس محمودرضا شجاعی زاده

رییس محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

با سلام
نظر به راه اندازی کانالهای مختلف اطلاع رسانی تلگرام از سوی برخی گروههای کارشناسان رسمی دادگستری که علاوه بر موضوعات حرفه ای بعضا انواع عکسها، آواها و مطالب خلاف شئون و حیثیت حرفه کارشناسان رسمی دادگستری منتشر میشود به کلیه کارشناسان عضو آن کانون محترم ابلاغ فرمائید ضمن اینکه جهت حفظ شئون کارشناسی مناسب است از شرکت در چنین گروههایی خودداری نمایند مراقب باشند از به کار بردن عناوین و آرم شورای عالی در اینگونه کانالها و پروفایلها اکیدا خودداری نمایند و صرفا کانونهای استانی مجاز به استفاده از این آرم می باشند. در صورت عدم رعایت این امر موضوع تحت پیگرد واقع و اقدامات مقتضی قانونی به عمل خواهد آمد.

مرتضی محمدخان

رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

m-a-tg