لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۳۹۵

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  جلال الدین میرآخورلی
۲  احسان تقوائی
۳  بهزاد افشار
۴  مهدی سلیمانی
۵
۶
۷ محمود مشایخی
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴ محمد باقر قلعی
۱۵
۱۶
۱۷ وحید مؤمنی
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد