ایجاد کانال اختصاصی تلگرامی کانون برای کارشناسان عضو

kktg

واحد کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، برای اطلاع رسانی به کارشناسان عضو کانون از طریق تلگرام؛ یک کانال اختصاصی ایجاد نموده است.

اعضای این کانال صرفا کارشناسان عضو کانون میباشند و ملاک برای عضویت در این کانال نیز شماره تلفن همراه رسمی کارشناس است که در سیستم پیامک اینترنتی کانون نیز از همان شماره استفاده میشود.

چگونگی عضویت در این کانال

برای عضویت کارشناس در این کانال طی مراحل زیر ضروریست:

۱- کارشناسان عضو کانون در اکانت تلگرامی خود (با شماره موبایل رسمی کارشناس) یک contact به نام “دفتر کانون استان مرکزی” با شماره ۰۹۹۰۱۸۳۸۱۴۰ ایجاد نمایند.

۲- با تلگرام یک پیام به شماره فوق ارسال نمایند (با مضمون تقاضای عضویت در کانال اختصاصی کانون)

۳- مدیر کانال، ایشان را به اعضای کانال اضافه می نمایند.

یادآوری میشود که در حال حاضر اطلاع رسانی به کارشناسان عضو این کانون؛ به فراخور موضوع؛ از طریق کانالهای رسمی زیر صورت می گیرد:

الف- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی (همین سایت)

ب- سیستم پیامک اینترنتی (با شماره ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱)

ج- کانال اختصاصی تلگرامی کارشناسان عضو (همین کانال اخیر با ادمینی به شماره ۰۹۹۰۱۸۳۸۱۴۰ )

د- کانال عمومی تلگرامی کانون استان مرکزی (https://telegram.me/iaoemarkazi)

ه- آدرسهای ایمیل رسمی کارشناس در دامنه سایت کانون (example@iaoemarkazi.ir)

تاکید می نماید برخی موارد اداری به دلیل عدم امکان ارسال از طریق سیستم پیامک اینترنتی؛ از طریق این کانال اختصاصی؛ اطلاع رسانی خواهد شد. لذا عضویت کلیه کارشناسان کانون استان مرکزی در این کانال ضروریست.

 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد