وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی خلاف قانون است

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره ۸۶۳/ش مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ تصویر دادنامه شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ دیوان عدالت اداری را ارسال نموده که صفحات اول و آخر دادنامه جهت اطلاع در ذیل منتشر و با کلیک قابل مشاهده میباشد

ray-divan

 

 

 

 

 

ray-divan1

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد