تشکر هیات مدیره از حضور در مراسم روز کارشناس

همکاران گرامی با سلام

بدینوسیله ازحضور بموقع و حداکثری شما عزیزان در مراسم روز کارشناس تقدیر و تشکر میشود.

هیئت مدیره کانون

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد