حکم انتصاب ناظرین شورای عالی برای کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی

طبق حکم رئیس شورای عالی کارشناسان و با عنایت به بندهای ح و ط  ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ شورای عالی ، جنابان آقایان طهماسب مظاهری وعلیرضا طباطبائی مقدم ، به عنوان ناظرین شورای عالی برای کانون کارشناسان استان مرکزی به مدت ۲ سال منصوب ، تا با توجه به دستورالعمل وظائف ناظرین شورا مصوب ۱۳۸۴/۰۴/۳۰ واصلاحات احتمالی آن ، اقدامات لازم معمول شود.

 

تصویر حکم ارسالی که مجهز به لینک می باشد در ذیل قرار دارد :

 

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد