تفاهمنامه همکاری های آموزشی تخصصی بین کانون کارشناسان و دانشگاه آزاد

این تفاهمنامه بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در خصوص برگزاری دوره آموزشی :

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در امور کارشناسی ، بخصوص کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی

بر اساس آئین نامه های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی منعقد گردید.

 

تصویر تفاهمنامه که مجهز به لینک می باشد در ذیل قرار دارد:

 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد