اطلاعیه برگزاری مجمع سالیانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون جهت اطلاع کارشناسان عضو در ذیل منتشر گردیده و با کلیک قابل مشاهده میباشد.

 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد