تکمیل مدارک پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵

 

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم مرحله دوم آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ می رساند ؛

(فقط اشخاصی که از طرف کانون به آنها پیامک ارسال شده باشد)

با بهمراه داشتن مدارک زیر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ از ساعت ۹ الی ۱۲ به محل کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی مراجعه فرمایند:

۱- اصل فرم مشخصات فردی ۷ برگی (تکمیل شده در وبسایت شورای عالی )

۲- اصل فرمهای وثاقت به همراه حکم های کارگزینی افراد توثیق کننده

(تکمیل شده در وبسایت شورای عالی )

۳- اصل و تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت جدید

۴- اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب ۰۲۱۸۷۳۴۸۴۱۰۰۴

نزد بانک ملی به نام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

لازم به ذکر است عدم مراجعه و تحویل مدارک در بازه زمانی اعلام شده به منزله انصراف و مختومه شدن پرونده متقاضی می باشد.