برگزاری مجمع فوق العاده مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ واعلام نتایج اولیه انتخابات ارکان

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع فوق العاده کانون (انتخابات ارکان کانون )در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛  مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظار نتایج اولیه شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:
منتخبین عضویت در هیأت مدیره و علی البدل های هیأت مدیره به ترتیب آراء مکسوبه:
ـ محمود رضا شجاعی زاده
ـ حمید مدنی
ـ علیصفدر خلیلی
ـ جلال الدین میرآخورلی
ـ یوسف یوسفی
ـ محمد سلیمانی (عضوعلی البدل هیأت مدیره)
ـ فرهاد سحرخیز (عضو علی البدل هیأت مدیره)
بازرسین و علی البدل منتخب به ترتیب آراء مکسوبه:
ـ سید حسن خدامی

ـ وحید مؤمنی
ـ سعید ملااسماعیلی (علی البدل بازرس)

دادستان منتخب:
ـ فاضل طهماسبی زاده

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۷/۱۰/۱۸) میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع عمومی حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۰) به کانون تحویل نمایند.

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد