اطلاعیه در خصوص انتخابات اعضای هیئت رئیسه گروه های ۱-۴-۶-۷-۹

🔷 کارشناسان محترم عضو گروه :

یک (منابع آب و معادن) 

چهار (امور مالی)

شش (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 هفت (صنعت و فن)

 نه (کشاورزی و منابع طبیعی)

نظر به انقضای اعتبار احکام اعضای محترم هیئت رئیسه گروههای صدرالذکر و با توجه به مصوبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۱ هیئت مدیره در خصوص انتخاب اعضای هیئت رئیسه گروههای فوق از همکاران محترم دعوت می گردد در صورت تمایل به عضویت در هیئت رئیسه مربوطه و به شرط داشتن شرایط ذیل ، درخواست کتبی خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این اطلاعیه و حداکثر تا مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ به آقای نجارچی تحویل نمائید.

شرایط ثبت نام:

۱-  پروانه کارشناسی دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشد.

۲- حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی رسمی.

۳- سابقه محکومیت در۳ سال گذشته از درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامی نداشته باشد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد