اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مهندس محمدرضا اشتری

برادر عزیز ؛
استاد محترم جناب آقای محمدرضا اشتری کارشناس محترم رسمی دادگستری استان مرکزی
متاسفانه خبر درگذشت پدر عزیزتان و استادی عارف و با تجربه برای همه ما موجب ناراحتی و اندوه فراوان است. مراتب همدردی ما را بپذیرید.
از خداوند متعال برای ایشان رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
روحشان قرین آمرزش الهی.

اعضای هیات مدیره ، کارکنان و کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد