لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری تیرماه ۱۳۹۸

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲  
۳  
۴  
۵ علی قربانی 
۶  
۷  
۸  
۹ مهرشاد افروز
۱۰ علی خطیب زاده 
۱۱ ابوالفضل فیروزی
۱۲ حسن ابراهیمی
۱۳ سبکتکین شفقت
۱۴  
۱۵   
۱۶  حسین محمدی
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰ سعید خانقاهی
۲۱  
۲۲ رحمن ملکی
۲۳  
۲۴  
۲۵ جمشید مقدسی 
۲۶ علیرضا حیدری 
۲۷ سعید خورشیدی نسب
۲۸  
۲۹  جلال الدین میرآخورلی
۳۰ احسان تقوائی 
۳۱  بهزاد افشار

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد