جلسه مشترک هیئت مدیره کانون استان مرکزی با اعضاء دانشکده فنی دانشگاه اراک

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی با اعضاء دانشکده فنی دانشگاه اراک ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۲ در محل دانشکده فنی دانشگاه اراک برگزار شد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد