جلسه مشترک هیئت رئیسه گروه ۹ با کارشناسان رسمی ثبتی در حضور نمایندگان هیئت مدیره

جلسه مشترک هیئت رئیسه گروه ۹ با کارشناسان رسمی ثبتی در حضور نمایندگان هیئت مدیره برای بررسی ابعاد جریان ثبتی در اراضی بخش کشاورزی روز دوشنبه ۹۸/۰۴/۱۷ در محل کانون کارشناسان برگزار شد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد