دیدار رئیس شورای عالی و رؤسای کانون های استان ها با رئیس قوه قضائیه

رئیس و اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رؤسای کانون‌های استان‌ها،  اعضای کمیسیون مادۀ ۱۳، و قضات دادگاه تجدید نظر در روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ با آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضاییه، دیدار کردند. در این دیدار دکتر طهماسب مظاهری،  رئیس شورای‌عالی، از رئیس قوۀ قضاییه که امکان چنین دیداری را فراهم کرده بودند سپاسگزاری کردند و فرصت را به اعضای شورای‌عالی و رؤسای کانون‌ها که در جلسه حاضر بودند دادند که نکاتی را که لازم و سودمند می‌دانند در جلسه مطرح کنند. آن‌گاه آقایان استیفایی، مهندس بهدانی، بهرامعلی ، مهندس دادخواه، مهندس دوانی، دکتر علی‌پور و مهندس علیزاده به چند مسئلۀ فی مابین کارشناسان رسمی دادگستری و قضات دادگستری و انتظاراتی که از قوۀ قضاییه داشتند اشاره کردند و دغدغه‌هایی را که در انجام وظایف خود دارند عنوان نمودند و در پایان دکتر مظاهری ضمن ابراز خوشوقتی از برگزاری این جلسۀ هم‌اندیشی اظهار امیدواری کردند که همکاری کارشناسان رسمی دادگستری و قضات دادگستری با هدف ادای تکلیف قانونی و ارتقای کیفیت آراء قضایی ثمربخش‌تر از گذشته تداوم پیدا کند و کانون‌های کارشناسی دادگستری در مقام مؤسسه‌هایی مردم نهاد که نمونۀ موفقی از مردم‌سالاری و احترام به استقلال رأی جامعۀ کارشناسی در کشورند پایدار بمانند.

آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضایی، در این جلسۀ هم‌اندیشی بر اهمیت و ضرورت پای‌بندی به قانون، لزوم تقارب در نظرات کارشناسی، ارتقای نظارت بر کار و نظریات کارشناسان، لزوم برخورداری از سیستم‌های هوشمند، اصلاح نظام ارجاع کار به کارشناسان، تنوع بخشیدن در ارجاع کار به کارشناسان نه فقط به چند کارشناس محدود، و… تأکید کردند.

در این نشست رئیس و چند تن از کارشناسان مادۀ ۱۸۷ نیز حاضر بودند و پس از اعضای شورای‌عالی و رؤسای کانون‌ها، نظریات و مسائل خود را مطرح کردند.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد