ثبت نام ازکارشناسان مایل به عضویت در کارگروه رفاه

قابل توجه کارشناسان محترم ؛

با توجه به مصوبه هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، مقرر گردید که کارگروه رفاه تشکیل گردد.

لذا افراد مایل به عضویت در این کارگروه، اسامی خود را جهت بررسی و تأیید، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱ به کانون اعلام نمایند.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد