خرید برنج مرغوب شمال به صورت عمده برای کارشناسان

کمیته رفاهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در نظر دارد با همکاری شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب (وابسته به کانون) با نظر کارشناس رسمی مجرب رشته کشاورزی به صورت عمده؛ برنج مرغوب کارشناسی شده شمال، با نازلترین قیمت خریداری و در اختیار کارشناسان عضو کانون قرار دهد. اعضای کانون جهت خود و یا نزدیکانشان میتوانند ثبت سفارش نمایند.

اعضای محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:

اطلاعیه اخذ سفارش برنج مرغوب کارشناسی شده