سامانه پیرنگ

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون استان مرکزی می رساند:

مقدمات لازم جهت ثبت تیکت در سامانه پیرنگ مافا (سیستم ثبت و پیگیری درخواست در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) فراهم شده است.

کارشناسانی که در خصوص ارسال الکترونیکی نظریه کارشناسی از طریق “درگاه خدمات الکترونیک قضایی” بخش “خدمات ویژه کارشناسان” با مشکل مواجه میشوند؛ میتوانند با مسئول اطلاع رسانی کانون (خسروبیگی) تماس بگیرند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

یک پاسخ به “سامانه پیرنگ”

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد