ضمیمه فایلی غیر از تصویر به نظریه کارشناسی در ارسال الکترونیک

سوال زیر از طریق پیرنگ توسط نماینده کانون استان مرکزی ثبت شده و در وضعیت “منتظر پاسخ” میباشد:

آیا امکان دارد کارشناسان، فایلی را ضمیمه نظریه کارشناسی نمایند که از نوع تصویر نباشد؟
در برخی مواقع کارشناسان لازمست فایلی (مثلا از نوع pdf  یا dwg نقشه اتوکد و …) را ضمیمه نظریه کارشناسی نمایند
در گذشته که نظریه به صورت الکترونیکی ارسال نمیشد، اینگونه فایلها روی cd ذخیره و به مرجع قضایی تحویل میشد

حال چه باید کرد؟

انشااله پس از دریافت پاسخ؛ جواب آن، جهت آگاهی کارشناسان محترم  منتشر خواهد شد.

یک پاسخ به “ضمیمه فایلی غیر از تصویر به نظریه کارشناسی در ارسال الکترونیک”

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد