برگزاری مراسم روز کارشناس

مراسم گرامیداشت روز کارشناس، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ با حضور مقامات قضائی استان و کارشناسان رسمی استان مرکزی درمجتمع پذیرایی پارس اراک برگزار شد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد