«دوره آموزشی حقوق عمومی» مربوط به کارآموزان کانون

«دوره آموزشی حقوق عمومی»
مربوط به کارآموزان کانون،روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۶ در ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
مدرس دوره:دکتر ملک محمدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد