هماهنگی کانون استان مرکزی با سرپرستی بانک ملی در خصوص ارائه وام

کارشناسان محترم؛ با توجه به هماهنگی انجام شده توسط کمیته رفاه کانون با سرپرستی بانک ملی، جهت دریافت وام ۵۰۰میلیون ریالی با بهره ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه، درخواست خود را کتباً به کانون ارائه نمایید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد